1. Trang chủ /
  2. Tin tức /
  3. Cuộc sống lay lắt của người dân Thủ đô bên dự án metro chậm tiến độ