1. Trang chủ /
  2. Chuyên đề /
  3. Chính sách mới sẽ giúp người dân, bác sĩ không "khổ”

Chính sách mới sẽ giúp người dân, bác sĩ không "khổ”

thứ bảy, 11/3/2023 15:17 GMT+07
Vừa qua, Chính phủ ban hành 2 văn bản quan trọng: Nghị định 07/2023/NĐ-CP và Nghị quyết 30/2023/NQ-CP, để kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc thiếu vật tư, trang thiết bị y tế (TTBYT) đang cấp bách hiện nay. Chính sách mới được kỳ vọng sẽ giúp người dân, bác sĩ không "khổ”.