1. Trang chủ /
  2. Nội chính - Tư pháp

Nội chính - Tư pháp

Nội chính - Tư pháp

Đồng Tháp: Phát huy vai trò, thế mạnh từng đơn vị trong phối hợp tuyên truyền pháp luật

thứ tư, 29/3/2023 15:46 GMT+07

Ý thức được tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và hiệu quả của công tác phối hợp, nhiều năm qua ngành Tư pháp Đồng Tháp đã đề ra nhiều giải pháp phát huy hiệu quả công tác phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, góp phần đưa pháp luật đến gần dân.