1. Trang chủ /
  2. Nội chính - Tư pháp

Nội chính - Tư pháp

Nội chính - Tư pháp

Hội nghị Trung ương 6, Khóa XIII: Các vấn đề rất quan trọng nhưng cũng rất khó

thứ ba, 4/10/2022 11:31 GMT+07

Sáng qua (3/10), Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tinh thần tiếp tục thực hiện những vấn đề lớn ở tầm mức mới với những quyết tâm mới, quyết sách mới, nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.