1. Trang chủ /
  2. Chuyên đề /
  3. Cho phép bán điện mặt trời mái nhà dư thừa lên lưới điện quốc gia

Cho phép bán điện mặt trời mái nhà dư thừa lên lưới điện quốc gia

thứ sáu, 12/4/2024 10:14 GMT+07
Theo Bộ trưởng Công Thương, các nguồn điện mặt trời mái nhà có thể được liên kết và phát công suất dư thừa lên lưới điện quốc gia với mức giá theo thời điểm.
Nguồn: https://tv.congluan.vn/cho-phep-ban-dien-mat-troi-mai-nha-du-thua-len-luoi-dien-quoc-gia-post291308.html