1. Trang chủ /
  2. Chuyên đề /
  3. Hà Nội: Người dân hào hứng đổi phế liệu lấy “mầm xanh”

Hà Nội: Người dân hào hứng đổi phế liệu lấy “mầm xanh”

thứ bảy, 21/10/2023 13:18 GMT+07
Các dự án xanh đang được lan tỏa một cách mạnh mẽ và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Không chỉ tận dụng giá trị của những sản phẩm đã qua sử dụng mà còn góp phần thay đổi thói quen, nhận thức về các vấn đề liên quan đến môi trường.