1. Trang chủ /
  2. Chuyên đề /
  3. Nâng cao ý thức tham gia giao thông là yếu tố quan trọng góp phần giảm tai nạn

Nâng cao ý thức tham gia giao thông là yếu tố quan trọng góp phần giảm tai nạn

thứ năm, 11/4/2024 11:42 GMT+07
Theo thống kê, ý thức còn hạn chế là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên các vụ tai nạn giao thông hiện nay. Việc người dân tự nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông là yếu tố rất quan trọng góp phần giảm tai nạn.
Nguồn: https://tv.congluan.vn/nang-cao-y-thuc-tham-gia-giao-thong-la-yeu-to-quan-trong-gop-phan-giam-tai-nan-post291239.html