1. Trang chủ /
  2. Chuyên đề /
  3. Quyết liệt triển khai hiệu quả lập hóa đơn điện tử với bán lẻ xăng dầu

Quyết liệt triển khai hiệu quả lập hóa đơn điện tử với bán lẻ xăng dầu

thứ năm, 21/12/2023 23:05 GMT+07
Tổng cục Thuế vừa có công điện gửi Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn về việc quyết liệt triển khai hiệu quả việc lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu.