1. Trang chủ /
  2. Chuyên đề /
  3. Thi tốt nghiệp THPT 2025: Lịch sử có thể trở thành môn thi không bắt buộc ?

Thi tốt nghiệp THPT 2025: Lịch sử có thể trở thành môn thi không bắt buộc ?

thứ năm, 26/10/2023 12:13 GMT+07
Sau khi lấy ý kiến về 2 phương án thi tốt nghiệp năm 2025 nhiều giáo viên Lịch sử đã lên tiếng vì môn học này có khả năng không thi bắt buộc như một số môn học khác. Theo các giáo viên, đây có thể là việc chưa thỏa đáng.