1. Trang chủ /
  2. Chuyên đề /
  3. Trả lại quyền chọn sách giáo khoa cho giáo viên là phù hợp với thực tiễn

Trả lại quyền chọn sách giáo khoa cho giáo viên là phù hợp với thực tiễn

thứ sáu, 27/10/2023 10:50 GMT+07
Theo nhiều giáo viên, việc Bộ GD&ĐT dự kiến trao lại công việc lựa chọn sách giáo khoa cho hội đồng của cơ sở giáo dục (nhà trường) là rất đúng đối tượng và phù hợp với thực tiễn.