1. Trang chủ /
  2. Ống kính pháp luật /
  3. Hà Tĩnh: Nổ bình gas mini, 3 người bỏng nặng khi đang ăn lẩu