1. Trang chủ /
  2. Ống kính pháp luật /
  3. Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của cá nhân tại các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước

Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của cá nhân tại các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước

thứ năm, 28/3/2024 22:45 GMT+07
Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của 10 cá nhân tại các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, cụ thể là các Phó Giám đốc, Giám đốc chi nhánh các địa phương, Vụ trưởng hoặc người đứng đầu nhiều đơn vị trực thuộc.
Nguồn: https://tv.congluan.vn/tien-hanh-xac-minh-tai-san-thu-nhap-cua-ca-nhan-tai-cac-don-vi-thuoc-ngan-hang-nha-nuoc-post289363.html