1. Trang chủ /
  2. Ống kính pháp luật /
  3. Tội phạm thanh, thiếu niên gia tăng

Tội phạm thanh, thiếu niên gia tăng

thứ bảy, 18/11/2023 22:50 GMT+07
Theo thống kê của Bộ Công an, mỗi năm, cả nước có khoảng 13.000 thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật như đua xe, cướp giật, đánh nhau... Thời gian gần đây, tỷ lệ tội phạm trong nhóm này có xu hướng gia tăng với mức độ ngày càng nguy hiểm.