1. Trang chủ /
  2. Pháp luật - Bạn đọc /
  3. Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp bà Lê Thị Hằng là đúng

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp bà Lê Thị Hằng là đúng

thứ năm, 22/9/2022 12:02 GMT+07
PLM - Bà Lê Thị Hằng khiếu nại việc Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 25 tháng 11 năm 2011 (số phát hành BI 725752; số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH08745) do Ủy ban nhân dân huyện cấp đổi cho bà đối với thửa đất số 765, tờ bản đồ số 43, diện tích 1.495,9m2 tại thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp.
Một góc huyện Phù Mỹ. Ảnh: Báo Bình Định/https://vietnammoi.vn
Một góc huyện Phù Mỹ. Ảnh: Báo Bình Định/https://vietnammoi.vn

Ngày 24 tháng 02 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ ban hành Quyết định số 1275/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Lê Thị Hằng ở xóm 04, thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, với nội dung: “Không công nhận nội dung đơn của bà Lê Thị Hằng khiếu nại về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngày 25 tháng 11 năm 2011 (số phát hành BI 725752; số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH08745) do Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp đổi cho bà đối với thửa đất số 765, tờ bản đồ số 43, diện tích 1.495,9m2 theo Dự án VLAP”.

Không đồng ý kết quả giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ, bà Lê Thị Hằng gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác minh và rà soát hồ sơ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4248/UBND-TD ngày 27 tháng 7 năm 2022, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đối thoại với hộ bà Lê Thị Hằng vào ngày 11 tháng 8 năm 2022.

Tại buổi đối thoại, đại diện các cơ quan tham dự thống nhất với kết quả kiểm tra, xác minh và đề xuất giải quyết khiếu nại đối với bà Lê Thị Hằng của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 136/BC-STNMT ngày 18 tháng 7 năm 2022, theo đó: Không công nhận nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Hằng ở xóm 04, thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ. Công nhận Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

huyện Phù Mỹ về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Lê Thị Hằng là đúng quy định.

Hộ bà Lê Thị Hằng không thống nhất kết quả đối thoại.

Qua xem xét nội dung đơn và kết quả kiểm tra, xác minh về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, đối chiếu với các quy định của pháp luật, kết quả đối thoại, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kết luận việc bà Lê Thị Hằng khiếu nại Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 25 tháng 11 năm 2011 (số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH08745) đã cấp đổi cho bà theo Dự án VLAP đối với thửa đất số 765, tờ bản đồ số 43, diện tích 1.495,9m2 tại thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Lý do, ngày 15 tháng 10 năm 1993, Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ cấp Giấy chứng nhận số 000435/D16 cho hộ bà Lê Thị Hằng, trong đó có thửa đất số 268, tờ bản đồ số 10 (Bản đồ năm 1997), diện tích 780m2; về giới cận: Phía Đông tiếp giáp đường đi (chiều rộng từ 1,5m đến 2m) từ thửa đất số 269 (hộ gia đình ông Nguyễn Đức Vọng) đến giáp đường bê tông nối thông từ Quốc lộ 1A.

Ngày 25 tháng 11 năm 2011, Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ đã cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH08745 cho bà Lê Thị Hằng đối với thửa đất số 765, tờ bản đồ số 43 (Bản đồ VLAP), diện tích 1.495,9m2; chênh lệch tăng 715,9m2 = (1.495,9m2 - 780m2) so với thửa đất số 268 (Bản đồ năm 1997); hình thể thửa đất thay đổi, nguyên nhân tăng là do khi đo đạc đã đo bao trùm đường đi nêu trên và một phần diện tích của thửa đất số 270 (trồng cây Tranh) do Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hiệp quản lý.

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 quy định về Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau: “Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai” và khoản 26 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ ban hành Quyết định số 6920/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2021 về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH08745 ngày 25 tháng 11 năm 2011 đã cấp bà Lê Thị Hằng là đúng quy định của pháp luật.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, ngày 22 tháng 08 năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 1275/QĐ- UBND ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Lê Thị Hằng ở xóm 04, thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ.

Văn bản do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ký nêu rõ, trong thời hạn luật định, bà Lê Thị Hằng không đồng ý với quyết định này có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định theo quy định của pháp luật.


Có thể bạn quan tâm