1. Trang chủ /
  2. Pháp luật - Bạn đọc /
  3. Tiếp tục làm rõ vi phạm của Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình

Tiếp tục làm rõ vi phạm của Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình

thứ bảy, 4/5/2024 00:29 GMT+07
Ông Nguyễn Vũ Chi, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình, nguyên Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn đã vi phạm các quy định của pháp luật đất đai trong quá trình thực hiện thu hồi đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hòa Bình vừa tiến hành kỳ họp thứ 26 khóa XVII, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Vũ Chi, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình, nguyên Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng phòng Nội vụ, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lương Sơn.

Qua xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm cho thấy, ông Nguyễn Vũ Chi và ông Nguyễn Xuân Thắng đã vi phạm các quy định của pháp luật đất đai trong quá trình thực hiện trình tự, thủ tục quyết định việc thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thôn Đồng Bon và thôn Đồng Phú, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn.

Đồng thời, ông Nguyễn Vũ Chi và ông Nguyễn Xuân Thắng cũng đã vi phạm quy chế làm việc; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương cần được xem xét xử lý theo quy định.

UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình giao đoàn kiểm tra tiếp tục làm rõ nguyên nhân, động cơ, hậu quả vi phạm của ông Chi và ông Thắng, trình UBKT Tỉnh ủy kết luận, xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Nguồn: https://congly.vn/tiep-tuc-lam-ro-vi-pham-cua-pho-truong-ban-tuyen-giao-tinh-uy-hoa-binh-428722.html