1. Trang chủ /
  2. KẾT QỦA TÌM KIẾM THEO TỪ: Cục Bổ trợ Tư pháp Lê Xuân Hồng

Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động đấu giá tài sản

thứ ba, 4/10/2022 11:51 GMT+07

Sáng 3/10, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp Lê Xuân Hồng và Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Mai đồng chủ trì Hội nghị.