1. Trang chủ /
  2. KẾT QỦA TÌM KIẾM THEO TỪ: Luật Kinh doanh bất động sản

Giảm 2% thuế VAT từ đầu năm đến hết ngày 30/6/2024

thứ tư, 29/11/2023 10:39 GMT+07

Quốc hội quyết nghị giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a, mục 1.1, khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024.