1. Trang chủ /
  2. KẾT QỦA TÌM KIẾM THEO TỪ: Tạp chí Luật học

HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG: Tăng cường quản lý để phát triển đúng định hướng

thứ tư, 21/9/2022 10:38 GMT+07

Ngày 20/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh và Chánh văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn đã đồng chủ trì Tọa đàm trực tiếp kết hợp trực tuyến Triển khai chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động của báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội hiện nay.