1. Trang chủ /
  2. KẾT QỦA TÌM KIẾM THEO TỪ: chương trình hành động

Sự chủ động đến từ các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

thứ sáu, 16/2/2024 08:23 GMT+07

Trong bối cảnh lượng việc và tính chất phức tạp ngày càng tăng, các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp như đẩy mạnh phương châm quản lý “hướng về cơ sở”; tăng cường phối hợp liên ngành; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ… để giảm tải áp lực và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

chủ nhật, 11/2/2024 11:10 GMT+07

Năm 2023, công tác đối ngoại đã đạt được kết quả quan trọng, tạo những đột phá mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, công tác đối ngoại, ngoại giao đạt những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, trở thành một "điểm sáng" đầy ấn tượng trong toàn bộ những kết quả, thành tựu chung của đất nước qua hơn nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Tăng cường tự kiểm tra ngay từ giai đoạn đầu và từng khâu trong thi hành án

thứ ba, 30/1/2024 22:25 GMT+07

Đây là một trong những nội dung trọng tâm mà Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) yêu cầu các cơ quan THADS địa phương tập trung thực hiện nhằm triển khai hiệu quả các chỉ đạo tại Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS.

Cần có hình thức để người dân tham gia giám sát, đánh giá về quản lý an toàn thực phẩm

thứ ba, 9/1/2024 21:34 GMT+07

Tại cuộc họp mới đây của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm (BCĐ), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà gợi mở vấn đề các cơ quan truyền thông cần có các hình thức để người dân tham gia giám sát, đánh giá mức độ tuân thủ quy định an toàn thực phẩm (ATTP) của DN, cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh, từ đó cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thanh, kiểm tra, công bố.