1. Trang chủ /
  2. KẾT QỦA TÌM KIẾM THEO TỪ: hội nghị

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi): Cần chế tài đủ mạnh với những vi phạm trong lĩnh vực môi trường

thứ hai, 8/4/2024 10:42 GMT+07

Dự kiến, tại Kỳ họp thứ 7 khai mạc vào tháng 5 tới, Quốc hội sẽ xem xét thông qua dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) (dự thảo Luật). Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 diễn ra mới đây, một số đại biểu đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, bổ sung chế tài đủ mạnh để xử phạt nghiêm, qua đó khắc phục tình trạng xâm hại môi trường của Thủ đô.

Những vấn đề người lao động có quyền biết, tham gia ý kiến và quyết định tại nơi làm việc

thứ hai, 8/4/2024 10:41 GMT+07

Cùng với Bộ luật Lao động, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động (LĐ) và quan hệ LĐ đã quy định rõ hơn vấn đề thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Đây là cơ sở để người lao động (NLĐ) được biết, tham gia ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Chủ động phối hợp trong công tác thanh tra

thứ tư, 3/4/2024 13:51 GMT+07

Ngày 2/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã làm việc với Thanh tra Bộ về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý I; tình hình công tác thanh tra của Bộ theo kế hoạch thanh tra 2024 và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.