1. Trang chủ /
  2. Tin tức /
  3. Ban hành ngay Thông tư miễn đăng kiểm lần đầu với xe mới, xem xét kéo dài chu kỳ đăng kiểm

Ban hành ngay Thông tư miễn đăng kiểm lần đầu với xe mới, xem xét kéo dài chu kỳ đăng kiểm

thứ sáu, 10/3/2023 09:51 GMT+07
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu xem xét sửa đổi bổ sung quy định cho phép miễn kiểm tra kỹ thuật khi đăng kiểm lần đầu đối với ô tô mới sản xuất, lắp ráp và xe cơ giới nhập khẩu chưa qua sử dụng gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất.