1. Trang chủ /
  2. Tin tức /
  3. Báo Pháp luật Việt Nam và Nhà xuất bản Tư pháp hợp tác truyền thông nâng cao hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật

Báo Pháp luật Việt Nam và Nhà xuất bản Tư pháp hợp tác truyền thông nâng cao hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật

thứ năm, 28/3/2024 23:15 GMT+07
Lễ ký kết hợp tác giữa báo Pháp luật Việt Nam và NXB Tư pháp diễn ra trong bối cảnh nhiều hoạt động văn hóa xuất bản hướng tới chuỗi sự kiện ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/04) Ngày sách và Bản quyền thế giới (23/04) nhằm thúc đẩy văn hóa đọc và bảo vệ bản quyền sách, quảng bá sách hay, sách đẹp, góp phần ngăn chặn tình trạng in, mua bán sách giả, sách lậu…tại Việt Nam.
Nguồn: https://baophapluat.vn/media/post-12390.html