1. Trang chủ /
  2. Tin tức /
  3. Bộ Công an đề xuất mẫu căn cước mới, dự kiến cấp từ 1/7