1. Trang chủ /
  2. Tin tức /
  3. Nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đảm bảo đầy đủ các chế độ cho người lao động

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đảm bảo đầy đủ các chế độ cho người lao động

thứ bảy, 13/4/2024 20:29 GMT+07
Bộ LĐTB&XH đã có thông báo tới các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch hoán đổi ngày làm việc để dịp lễ 30/4 và 1/5, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục. Các cơ quan, đơn vị phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.
Nguồn: https://tv.congluan.vn/nghi-le-30-4-va-1-5-dam-bao-day-du-cac-che-do-cho-nguoi-lao-dong-post291599.html