1. Trang chủ /
  2. Tin tức /
  3. Tăng cường tiếp công dân, bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian tới

Tăng cường tiếp công dân, bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian tới

thứ sáu, 30/9/2022 11:17 GMT+07
Ngày 26/9, tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch số 1485/KH-TCDTW ngày 19/9/2022 về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Hội nghị Trung ương 6, Khóa XIII và Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV.
Nguồn: https://thanhtra.com.vn/truyen-hinh-thanh-tra/tin-tuc-su-kien/tang-cuong-tiep-cong-dan-bao-dam-an-ninh-trat-tu-trong-thoi-gian-toi-163501.html