1. Trang chủ /
  2. Tin tức /
  3. Tỉ lệ lao động thất nghiệp, thiếu việc làm đều giảm

Tỉ lệ lao động thất nghiệp, thiếu việc làm đều giảm

thứ tư, 5/10/2022 11:16 GMT+07
Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết trong tháng 9/2022, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài là 8.180 người (hơn 10 lần so với tháng 9/2021).