1. Trang chủ /
  2. Văn hóa - Giải trí

Văn hóa - Giải trí

Văn hóa - Giải trí

“Hồi sinh” di sản, di tích Nho học

thứ tư, 12/10/2022 14:04 GMT+07

(PLVN) - Nhiều di tích Nho học đã bị hủy hoại, chỉ còn lại tên gọi như hệ thống trường học, trường thi, bảng môn đình. Ở nhiều nơi hiện nay, những người được giao trông nom trực tiếp di tích, di vật cũng không biết chữ Nho, không hiểu giá trị của các di vật.

Gỡ nút thắt để công nghiệp văn hóa “cất cánh”

thứ tư, 12/10/2022 13:55 GMT+07

(PLVN) - Nhận thức được tầm quan trọng của phát triển công nghiệp văn hóa, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã xác định phát triển công nghiệp văn hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng.