1. Trang chủ /
  2. Nội chính - Tư pháp /
  3. Tiếp tục nâng cao chất lượng Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử

Tiếp tục nâng cao chất lượng Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử

thứ sáu, 12/4/2024 20:50 GMT+07
Đây là một trong những yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tại buổi làm việc với Tạp chí Dân chủ và Pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.
Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 3 tháng đầu năm 2024, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã biên tập, xuất bản và phát hành 03 số Tạp chí kỳ I - 90 trang và 3 số Tạp chí kỳ II - 64 trang với những bài viết góp phần tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp và pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; phản ánh những mặt công tác pháp luật, tư pháp trọng tâm của Bộ, ngành…

Nhìn chung, Tạp chí đã thực hiện các ấn phẩm bảo đảm về nội dung và tiến độ theo Kế hoạch công tác năm 2024 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt. Nội dung các ấn phẩm bám sát hoạt động chuyên môn của Bộ, Ngành Tư pháp, phản ánh những vấn đề pháp lý được nhiều người quan tâm, mang đậm hơi thở cuộc sống.

Tính từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/3/2024, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử đã đăng tải 215 tin/bài với nhiều bài viết nghiên cứu có hàm lượng khoa học cao, đóng góp vào quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực thi pháp luật trên thực tiễn trên các chuyên mục của Tạp chí điện tử như: Xây dựng và hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, tư pháp và thực tiễn…

Đại diện một số phòng ban nêu kiến nghị.
Đại diện một số phòng ban nêu kiến nghị.

Trong quý II/2024, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật hoàn thành việc biên tập, phát hành 03 số Tạp chí kỳ I - 90 trang và 03 số Tạp chí kỳ II - 64 trang và các số chuyên đề 200 trang theo Kế hoạch công tác năm 2024 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt. Tiếp tục phát triển Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử, từng bước nâng cao hơn nữa vị thế của Tạp chí điện tử phù hợp với xu thế và yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin. Đẩy mạnh các tuyến tin, bài nghiên cứu về các lĩnh vực công tác của Bộ, Ngành Tư pháp. Tiếp tục rà soát, cử viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các viên chức trong đơn vị.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Tạp chí Dân chủ và Pháp luật bám sát kế hoạch Bộ, ngành để có kế hoạch cụ thể, trong đó lưu ý Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”. Cùng với đó, chủ động rà soát nhiệm vụ cụ thể để tham gia tích cực vào công tác triển khai Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu chỉ đạo.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu chỉ đạo.

Đồng thời, tăng cường nội dung tin, bài trên Tạp chí điện tử, tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ để đa dạng các nội dung thông tin, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng chiến lược phát triển nội dung tin, bài gắn với nâng cao chất lượng đời sống người lao động; kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng nhu cầu phát triển.