1. Trang chủ /
  2. Chuyên đề /
  3. Thủ tướng yêu cầu thanh tra, xử nghiêm hành vi găm hàng, đẩy giá vàng tăng cao

Thủ tướng yêu cầu thanh tra, xử nghiêm hành vi găm hàng, đẩy giá vàng tăng cao

thứ sáu, 12/4/2024 10:16 GMT+07
Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ tiếp tục thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng, găm hàng đẩy giá vàng.
Nguồn: https://tv.congluan.vn/thu-tuong-yeu-cau-thanh-tra-xu-nghiem-hanh-vi-gam-hang-day-gia-vang-tang-cao-post291454.html