1. Trang chủ /
  2. Nội chính - Tư pháp /
  3. Hà Nội yêu cầu giải quyết vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng công khai, dân chủ, kịp thời

Hà Nội yêu cầu giải quyết vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng công khai, dân chủ, kịp thời

thứ năm, 30/3/2023 13:29 GMT+07
TP Hà Nội yêu cầu nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý các đơn tố cáo có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực và tập trung giải quyết các vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng thuộc thẩm quyền bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.
Ảnh minh họa. Nguồn: IT

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 859 về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

ha noi yeu cau giai quyet vu viec to cao hanh vi tham nhung cong khai dan chu kip thoi hinh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: IT

Theo đó, nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại và tăng cường hiệu quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, UBND TP yêu cầu các cấp ủy Đảng, các cấp, ngành từ thành phố đến cơ sở, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, tham nhũng; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác được giao.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng cơ chế tự giám sát, tự kiểm tra; tập trung chỉ đạo thanh tra, kiểm tra những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm, các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức...

Nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý các đơn tố cáo có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực và tập trung giải quyết các vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng thuộc thẩm quyền bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đặc biệt trong quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tài chính ngân sách, tổ chức cán bộ... Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Nghiêm túc triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập, thực hiện kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập theo quy định.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, tham mưu đề xuất cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách làm cơ sở thực hiện hiệu quả các lĩnh vực quản lý nhà nước, đặc biệt là công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp của các cơ quan, đơn vị.

Tăng cường phối hợp với cơ quan Đảng, cơ quan tư pháp trong đấu tranh phòng, chống, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; thực hiện chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để xem xét xử lý đối với các hành vi, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có dấu hiệu tội phạm, bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để nâng cao hiệu quả công tác răn đe, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

UBND TP cũng đề nghị phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên, cơ quan thông tin truyền thông, báo chí và nhân dân trong việc phản biện, giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, tổ chức, đơn vị.