1. Trang chủ /
  2. Nội chính - Tư pháp /
  3. Quảng Bình: Nâng cao hoạt động giám định tư pháp và đăng ký thống kê hộ tịch

Quảng Bình: Nâng cao hoạt động giám định tư pháp và đăng ký thống kê hộ tịch

thứ năm, 30/3/2023 01:43 GMT+07
Hoạt động giám định tư pháp và đăng ký thống kê hộ tịch ở Quảng Bình đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hiệu quả tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn.
Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” và “Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024” tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức hội nghị nhằm đánh giá về kết quả thực hiện trong năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đề án “đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” và “chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024”. Sở Tư pháp Quảng Bình đã chủ động rà soát các nhiệm vụ về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương giúp công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú trên địa bàn tỉnh, công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài được đăng ký hộ tịch đảm bảo đúng quy định.

Theo đó, hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch ở các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn được triển khai ứng dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch; với ứng dụng phần mềm liên thông ở cả 3 cấp (xã, huyện, tỉnh), đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản lý hộ tịch theo Luật Hộ tịch.

Đặc biệt, toàn bộ các số liệu đăng ký hộ tịch đều được Ban Chỉ đạo tỉnh thống kê, tổng hợp đầy đủ, chính xác và công bố công khai, minh bạch, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

Về Đề án "Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”, hiện toàn tỉnh có 2 tổ chức giám định tư pháp công lập, 4 tổ chức giám định theo vụ việc, 37 giám định viên tư pháp, 72 người giám định tư pháp theo vụ việc. Trong năm, các tổ chức đã tiến hành giám định 1.805 vụ việc.

Nhìn chung, công tác giám định tư pháp trên địa bàn Quảng Bình đã tuân thủ các quy định của pháp luật về thời hạn, đảm bảo giải quyết kịp thời, nhanh chóng, chính xác các yêu cầu giám định, không để oan sai. Đồng thời đảm bảo tính pháp lý của kết luận giám định, phục vụ hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Ban Chỉ đạo cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch để người dân tiếp cận sâu hơn về quyền, trách nhiệm đăng ký hộ tịch, đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác đăng ký, thống kê hộ tịch của các cơ quan, tổ chức, hạn chế tình trạng đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn, tăng tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến cho công dân.

Ngoài ra cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về hộ tịch.

Với Đề án "Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”, cần tiếp tục kiện toàn để nâng cao hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp; huy động các nguồn lực để từng bước hiện đại hóa công tác giám định tư pháp; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giám định tại địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan, đảm bảo thời gian, chất lượng, tính hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi trong thực tiễn.