1. Trang chủ /
  2. Chuyên đề /
  3. Quản lý chặt chẽ xe giả thương binh là “hung thần” của giao thông

Quản lý chặt chẽ xe giả thương binh là “hung thần” của giao thông

thứ năm, 28/3/2024 22:38 GMT+07
Thống kê trên địa bàn Hà Nội chỉ có 30 xe 3 bánh được cấp giấy phép lưu hành, nhưng thực tế, con số xe 3 bánh, xe tự chế lên đến hơn 4000 chiếc. Nhiều năm qua, loại xe cải tiến, tự chế này là nỗi nhức nhối cho giao thông của những thành phố lớn.
Nguồn: https://tv.congluan.vn/quan-ly-chat-che-xe-gia-thuong-binh-la-hung-than-cua-giao-thong-post289524.html